18 dołków: karta wyników Stroke Play (2)

Uniwersalna karta wyników Stroke Play oblicza rezultat rundy golfa na dowolnym polu. Obejmuje różne systemy punktacji Stroke Play.

Kalkulator zachowuje wprowadzone dane pola w plikach cookie przeglądarki. Wielokrotne obliczanie wyników wymaga tylko wprowadzenia liczby uderzeń.

Dokładniejszy opis kalkulatora Stroke Play jest tutaj.

 Ścieżka menu:

aktualizacja: listopad 2022