Kalkulator wyniku Match Play

Uniwersalny kalkulator match play umożliwia obliczenie wyniku rundy golfa rozgrywanej na dowolnym polu w formacie Match Play (kalkulator Stroke Play jest tutaj).
Więcej informacji o zasadach rozgrywania rundy Match Play i obliczania jej wyniku jest tutaj.

Kalkulator Match Play

Next tee wynik kalkulator match play

Przed wprowadzeniem wyników na nowym polu należy do kalkulatora wprowadzić indeksy trudności (Stroke Index, SI) poszczególnych dołków. Dane dostępne na karcie wyników danego pola golfowego powinny być wprowadzone do rozwijanego formularza Dane z karty wyników na końcu kalkulatora. Bez tych danych obliczenia nie są możliwe i kalkulator będzie protestował.
Jeśli gracze rozpoczynają grę z różnych tee, to należy użyć wartości indeksów dołków (SI) gracza, który otrzymuje dodatkowe uderzenia handicapowe (teoretycznie słabszego). Indeksy gracza z niższym handicapem są nieistotne.

Wypełnienie rubryki Nazwa Pola jest opcjonalne i ma za zadanie pomóc użytkownikowi w identyfikacji wcześniej wprowadzonych danych.

Ważne jest poprawne zaznaczenie pola Jurysdykcja. Sposób obliczania Handicapu Pola dla krajów CONGU/GB&I (Wielka Brytania i Irlandia) różni się od tego, który obowiązuje dla reszty świata.

Wprowadzenie kompletu danych jest nieco pracochłonne. Jednakże dane te pozostają zapisane w postaci plików cookie w przeglądarce użytkownika i są dostępne przy kolejnym korzystaniu z kalkulatora. Oczywiście każdy może w dowolnym momencie usunąć te dane z przeglądarki poprzez skasowanie plików cookie.

Dostępne są trzy jednakowe kalkulatory przeznaczone dla pól 18 dołkowych:

pierwszy kalkulator Match Play dla 18 dołków

drugi kalkulator Match Play dla 18 dołków

trzeci kalkulator Match Play dla 18 dołków

i jeden kalkulator przeznaczony dla pól 9 dołkowych:

kalkulator Match Play dla 9 dołków

 

Uwagi techniczne do stosowania kalkulatorów:

  • Kalkulator 18-dołkowy jest przeznaczony tylko do rund 18-dołkowych. Przy rundach 9 dołkowych należy użyć kalkulatora 9-dołkowego z danymi dla 9 dołków: indeksy dołków (SI) od 1 do 9 i wartość Course Rating dla 9 dołków.
  • Mężczyzna i kobieta grający z tych samych tee mają różne współczynniki CR i SR – należy odpowiednio zaznaczyć pole „Płeć i tee Graczy„.
  • Liczba uderzeń równa 0 (zero) lub pozostawienie pola pustego dla jednego gracza oznacza, że ten gracz poddał dołek.
  • Liczba uderzeń równa 0 (zero) dla obu graczy oznacza, że dołek jest zremisowany (np. „good-good”).
  • Pozostawienie pustego pola „uderzenia” dla obu graczy oznacza, że dołek nie jest rozegrany. Wyniki kolejnych dołków nie są wtedy liczone.

Wszelkie uwagi / wrażenia bardzo proszę zgłaszać przez zakładkę Kontakt.

 

Ścieżka menu: 

aktualizacja: październik 2022