18 dołków: wynik Match Play (3)

Uniwersalny kalkulator Match Play oblicza wynik rundy rundy rozgrywanej na dowolnym polu w formacie Match Play. Oblicza automatycznie dodatkowe uderzenia handicapowe na podstawie handicapów graczy i danych pola.

Zachowuje wprowadzone dane pola w plikach cookie przeglądarki. Wielokrotne obliczanie wyników wymaga tylko wprowadzenia liczby uderzeń.

Dokładniejszy opis kalkulatora Match Play jest tutaj.Ścieżka menu: 

aktualizacja: październik 2022