9 dołków: wynik Match Play (1)

Uniwersalny kalkulator Matchplay oblicza wynik 9 dołkowej rundy rundy golfa rozgrywanej na dowolnym polu w formacie Matchplay. Oblicza automatycznie dodatkowe uderzenia handicapowe na podstawie handicapów graczy i danych pola.

Zachowuje wprowadzone dane pola w plikach cookie przeglądarki. Wielokrotne obliczanie wyników wymaga tylko wprowadzenia liczby uderzeń.

Dokładniejszy opis kalkulatora Matchplay jest tutaj.Ścieżka menu: 

aktualizacja: październik 2022