Uniwersalna karta wyników

Uniwersalna karta wyników golfa (scorecard) umożliwia obliczenie wyniku rundy w formacie Stroke Play na dowolnym polu (kalkulator Match Play jest tutaj).
Kalkulator przelicza automatycznie liczbę uderzeń wykonanych na poszczególnych dołkach na:

Więcej szczegółów na temat metod obliczania poszczególnych elementów można zobaczyć po kliknięciu w odpowiednie nazwy powyżej.

Karta wyników Scorecard Strokeplay Stableford Par Competition

Karta wyników Stroke Play

Przed wprowadzeniem wyników na nowym polu należy do kalkulatora wprowadzić dane z karty wyników danego pola golfowego (rozwijane pole Dane z karty wyników na końcu kalkulatora). Są to współczynniki trudności Course Rating (CR), Slope Rating (SR), Par pola oraz wartości par i indeksu trudności (Stroke Index, SI) poszczególnych dołków. Bez tych danych obliczenia nie są możliwe i kalkulator będzie protestował.
Wypełnienie rubryki Nazwa Pola jest opcjonalne i ma za zadanie pomóc użytkownikowi w identyfikacji wcześniej wprowadzonych danych.

Ważne jest, aby w kalkulatorze dla 18 dołków poprawnie zaznaczyć wybór Jurysdykcja. Sposób obliczania Handicapu Pola dla krajów CONGU/GB&I (Wielka Brytania i Irlandia) różni się od tego, który obowiązuje dla reszty świata. Dla obliczeń 9 dołkowych Jurysdykcja nie ma znaczenia.

Wprowadzenie kompletu danych pola może być nieco pracochłonne. Jednakże dane te pozostają zapisane w postaci plików cookie w przeglądarce użytkownika i są dostępne przy kolejnym korzystaniu z kalkulatora. Oczywiście każdy może w dowolnym momencie usunąć te dane z przeglądarki poprzez skasowanie plików cookie.

Dostępne są trzy kalkulatory przeznaczone dla pól 18 dołkowych:

pierwsza karta dla 18 dołków

druga karta dla 18 dołków

trzecia karta dla 18 dołków

i dwa kalkulatory przeznaczone dla pól 9 dołkowych:

pierwsza karta dla 9 dołków

druga karta dla 9 dołków

Po wprowadzeniu danych swoich ulubionych pól, każdy użytkownik może korzystać z nich przez dłuższy czas.

 

Uwagi techniczne:

  • Kalkulator 18-dołkowy jest przeznaczony tylko dla rund 18 dołkowych. Przy rundach 9 dołkowych należy użyć kalkulatora 9-dołkowego z danymi dla 9 dołków: indeksy dołków (SI) od 1 do 9, CR i par pola dla 9 dołków.
  • Liczba uderzeń równa 0 (zero) lub pozostawienie pustego pola oznacza nieukończenie dołka. W takich przypadkach wynik Stroke Play całej rundy nie jest obliczany.

 

Wszelkie uwagi / wrażenia bardzo proszę zgłaszać przez zakładkę Kontakt.

Ścieżka menu: 

aktualizacja: październik 2022