18 dołków: wynik Match Play (1)

Uniwersalny kalkulator oblicza wynik Match Play dla rundy rundy golfa rozgrywanej na dowolnym polu. Oblicza automatycznie dodatkowe uderzenia handicapowe na podstawie handicapów graczy i danych pola.

Zachowuje wprowadzone dane pola w plikach cookie przeglądarki. Wielokrotne obliczanie wyników wymaga tylko wprowadzenia liczby uderzeń.

Dokładniejszy opis kalkulatora Match Play jest tutaj. 

Ścieżka menu: 

aktualizacja: październik 2022