Karta wyników golfa

kalkulatory dla dowolnego pola

Nowelizacja Reguł Handicapowych w 2024

W styczniu 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Reguł Handicapowych. Wprowadza między innymi nowy sposób obliczania  Nadwyżki Handicapowej do celów handicapowych z rund 9-dołkowych. W związku z tym zostały zaktualizowane kalkulatory wyniku Stroke Play dla rund 9-dołkowych: Karta Wyników pole #4 Karta Wyników pole #5. Więcej szczegółów tutaj

Obliczanie wyniku Match Play

Obliczanie wyniku Match Play i przydzielanie uderzeń handicapowych odbywa się inaczej niż w lepiej znanym formacie Stroke Play. Podstawą do obliczenia wyniku rundy w formacie Match Play jest liczba dołków wygranych przez gracza (lub drużynę). W tym formacie istotne jest tylko to, kto na poszczególnych dołkach wykonał mniej uderzeń od przeciwnika. Rundę wygrywa gracz, który

Jak obliczyć Handicap Początkowy

Kalkulatory wyniku dla rund w formacie Stroke Play zostały rozbudowane o funkcję pomagającą obliczyć Handicap Początkowy gracza. Wystarczy w kalkulatorze włączyć opcję „Runda do Handicapu Początkowego„. Może to się okazać przydatne dla Administratorów Klubowych przy przydzielaniu Handicapu Początkowego nowym graczom. Zapraszam do wypróbowania tej opcji Kalkulator w tym trybie podaje tylko wynik Stroke Play brutto

Wynik na polu Lisia Polana

Od dzisiaj dostępne są kalkulatory wyniku przeznaczone dla rund na polu Lisia Polana. Pozwalają na szybkie obliczenie wyniku rundy golfa w różnych formatach gry. Obliczenia wymagają tylko wprowadzenia nazwy/koloru tee, płci gracza i liczby uderzeń na poszczególnych dołkach. W obliczeniach można także uwzględnić grę netto z niepełnego handicapu (np. 1/2 HCP, 3/4 HCP) oraz poprawkę

Wynik rundy golfa

Strona scorecard.okrasa.eu zawiera kalkulatory obliczające wynik rundy golfa na dowolnym polu. Oblicza: Wyniki Strokeplay brutto i netto Punkty Stableford Wynik Par Competition brutto i netto Rezultaty wg systemu WHS: Skorygowany Wynik Brutto oraz Nadwyżkę Handicapową Kalkulatory dla różnych pól można znaleźć przy użyciu  MENU głównego albo bocznego. Aktualnie dostępne są trzy pierwsze kalkulatory dla pól 18

Wartości CR i SR dla polskich pól golfowych

Aktualna tabela kalibracji z danymi wszystkich polskich pól (CR i SR) dostępna jest w zakładce: CR i SR polskich pól   Dokładna kalibracja i stosowanie aktualnych wartości współczynników trudności pola jest kluczowym elementem systemu handicapowego World Handicap System. Wszystkie kalkulatory wyniku Stroke Play i Match Play wymagają podania tych współczynników.