Obliczanie wyniku Match Play

Obliczanie wyniku Match Play i przydzielanie uderzeń handicapowych odbywa się inaczej niż w lepiej znanym formacie Stroke Play.

Next tee obliczanie wyniku match play kalkulator

Podstawą do obliczenia wyniku rundy w formacie Match Play jest liczba dołków wygranych przez gracza (lub drużynę). W tym formacie istotne jest tylko to, kto na poszczególnych dołkach wykonał mniej uderzeń od przeciwnika. Rundę wygrywa gracz, który wygrał większą liczbę dołków. Wynik końcowy nie zależy od całkowitej liczby uderzeń.

W formacie Match Play inaczej liczone są także uderzenia handicapowe.

Kalkulatory Match Play pozwalają na obliczenie wyniku poszczególnych dołków i całej rundy na dowolnym polu golfowym. Dla rozgrywek netto kalkulatory obliczają także liczbę dodatkowych uderzeń handicapowych. Niezbędne jest tylko wprowadzenie handicapów graczy oraz danych kalibracyjnych pola.

Zapraszam do wypróbowania kalkulatorów Match Play

 

Więcej szczegółów obliczania wyników w formacie Match Play opisane jest tutaj