Tag: CR SR

Course Rating i Slope Rating, kalibracja pola

Wartości CR i SR dla polskich pól golfowych

Aktualna tabela kalibracji z danymi wszystkich polskich pól (CR i SR) dostępna jest w zakładce: CR i SR polskich pól   Dokładna kalibracja i stosowanie aktualnych wartości współczynników trudności pola jest kluczowym elementem systemu handicapowego World Handicap System. Wszystkie kalkulatory wyniku Stroke Play i Match Play wymagają podania tych współczynników.